Znalecké posudky, odhady, ocenění

Provádíme oceňování nemovitostí, movitých věcí, podniků, finančního a nehmotného majetku.

Zpracujeme pro Vás:

 • Znalecký posudek dle Vyhlášky Ministerstva financí (úřední ocenění).

 • Znalecký posudek - stanovení ceny obvyklé.

 • Odhad obvyklé (tržní) ceny.

 • Vyjádření o obvyklé (tržní) ceně pro notáře, advokáty, banky...atd

Znalecké posudky a odhady zpracováváme pro:

 • Daňové účely.

 • Majetková vypořádání.

 • Dědická řízení.

 • Insolvenční řízení.

 • Exekuce.

 • Dražby.
 • Vyjádření o tržní ceně pro notáře.

 • Poradenství při prodeji nemovitostí.

 • Oceňování vkladů do obchodních společností atd.

Staň se
fanouškem
Domluvit
schůzku
Zavoláme
Vám