Advokátní kancelář JUDr. Marie Pařížské​
Advokátní kancelář JUDr. Lenky Veberové

Kopta reality s.r.o. spolupracují s těmito
plzeňskými advokátními kancelářemi:
AK paní JUDr. Marie Pařížské
www.advokat-plzen.cz   
AK paní JUDr. Lenky Veberové
www.akveberova.cz.
Nabízíme   klientům maximální ochranu a transparentnost při realizaci smluv a převodu      finančních   prostředků.  Využíváme depozitní , úschovní účty obou advokátních kanceláří.
Obě advokátní kanceláře   mají dlouholetou tradici a zástupy spokojených klientů.
Kancelář je přizpůsobena    individuálním potřebám klientů, a to jak ve formě jednorázového právního poradenství či   zastoupení před soudy a jinými orgány až po komplexní právní služby ve všech právních   věcech klienta.

Z toho důvodu využívá realitní kancelář Kopta reality s.r.o. širokou nabídku právních služeb právě u těchto dvou advokátních kanceláří. 
Transparentnost, bezpečí a jistota. To jsou zásady, kterých se držíme v rámci svěření vašich finančních prostředků.Jsme si vědomi, toho, že je třeba se adekvátně a bezpečně postarat o Vaše finance v rámci koupě / prodeje / pronájmu Vašich nemovitostí. 

Na každý obchodní případ v rámci prodeje / koupě nemovitosti existuje samostatný , neúročený úschovní účet vedený u společnosti
UniCredit Bank. 

Advokátní kanceláře nabízí zejména tyto služby: 

Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme kompletní právní služby při:

 • převodu nemovitosti včetně zápisu do katastru nemovitostí i následného podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti a případné zaplacení daně z úschovy peněz
 • sepisování a posuzování smluv podle občanského práva, především kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, apod. i s ověřením podpisů na našich smlouvách
 • vymáhání pohledávek ze soukromých závazků včetně zastupování u soudu
 • řešení vztahů z podílového spoluvlastnictví včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádní společného jmění manželů po rozvodu

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytujeme právní služby při:

 • založení obchodní společnosti, a to především akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, organizování valné hromady, změny ve společnostech, např. převod obchodního podílu, změna statutárního orgánu, změna sídla a s tím související změny zápisu v obchodním rejstříku
 • vymáhání pohledávek z obchodních závazků soudní cestou včetně zastupování u soudu, ale i v rámci rozhodčího řízení
 • sepisování a posuzování obchodních smuv

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme právní služby př:

 • sporných i nesporných rozvodech samozřejmě včetně zastoupení u soudu, kdy preferujeme rozvod nesporný a následného vypořádání společného jmění manželů
 • úpravě výchovy a výživy nezletilého, návrhu na zvýšení výživného, svěření nezletilého do péče jednoho z rodičů případně do střídavé péče

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní služby při:

 • sepisování a posuzování pracovních smluv

 • výpovědí z pracovního poměru, okamžitém zrušení pracovního poměru

Správní právo

V oblasti správního práva poskytujeme právní služby při:

 • vyřizování veškerých záležitostí podle živnostenského zákona, zejména v souvislosti se zakládáním obchodních společností
 • vyřizování záležitostí na katastrálních, finančních a dalších úřadech, především při zakládání obchodních společností a společenství vlastníků jednotek


Užitečné odkazy: 


Link   Česká advokátní komora (ČAK) 

Link   Katastr nemovitostí 

Link   Živnostenský rejstřík

Link   JUSTICE.cz

Link   Sbírka zákonů ČR

Link   Nejvyšší soud ČR 

Link   Ústavní soud ČR 

Link   Poslanecká sněmovna 

Link   Senát ČR 

Link   Evropský soudní dvůr 

Link   Evropský soud pro lidská práva

Staň se
fanouškem
Domluvit
schůzku
Zavoláme
Vám