Podporujeme

Realitní kancelář Kopta reality s.r.o. podporuje : 

  • Projekt "DOBRÝ ANDĚL"

Kopta reality s.r.o. dlouhodobě podporuje smysluplné projekty. V roce 2016 jsme finanční navázali na předchozí projekt (2012 -2015) s názvem ŠAFRÁN DĚTEM a začali jsme podporovat projekt DOBRÝ ANDĚL a stali jsme se tak dalším DOBRÝM ANDĚLEM. A tím se vlastně stáváte i vy klienti a podporovatelé realitní kanceláře Kopta reality s.r.o.


Cílem systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem umožníme Dobrým andělům navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do finanční tísně, v průměru o 20 %.

  • Příspěvěky Dobrých andělů je přerozdělován každý měsíc do posledního haléře.
  • Chod nadace je financován ze soukromých peněz zakladatelů a dalších filantropů.
  • Každý Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský účet, kde přesně vidí, komu jeho příspěvek pomohl.
  • Každý měsíc příspíváme finanční částkou a můžete i vy :-)

Komu je finanční pomoc určena

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Přehled onemocnění, při kterých pomáháme, je uveden v následující tabulce. U všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR a rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě. Specifické podmínky u některých typů onemocnění jsou uvedeny dále.

DiagnózaČasové omezení pomociDalší podmínky
Onkologické onemocnění dítěte2 roky po ukončení léčby *)
Onkologické onemocnění rodiče1 rok po ukončení léčby *)
Cystická fibrózamax. do 18,5 let věku dítěte **)
Svalové dystrofie Duchenne a horší typymax. do 18,5 let věku dítěte **)
Epidermolysis Bullosa (nemoc motýlích křídel)max. do 18,5 let věku dítěte **)
Chronická střevní onemocněnímax. do 18,5 let věku dítěte **)pomoc je poskytována pouze v akutní fázi nemoci
Chronická selhání orgánů dítětemax. do 18,5 let věku dítěte **)
Závažné dědičné poruchy metabolismumax. do 18,5 let věku dítěte **)individuálně podle konkrétního případu a soc. situace rodiny
Ostatní závažná onemocněnímax. do 18,5 let věku dítěte **)individuálně podle konkrétního případu a soc. situace rodiny

*) v případě trvalých následků je možno lhůtu prodloužit až o 1 rok
**) v případě komplikací s přiznáním a výší invalidního důchodu dítěte je možné prodloužit až do 26 let dítěte

Podpora v minulých letech:
Projekt "ŠAFRÁN DĚTEM"

Od roku 2012 do roku 2015 jsme finančně přispívali na velmi zajímavý projekt.
ŠAFRÁN DĚTEM je nestátní nezisková  organizace pracující na bázi obecně prospěšné společnostiání 

Poslání organizace:

Podpora identity a jedinečnosti dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své biologické rodiny a ranné dětství prožívalo v ústavním zařízení. V celkovém procesu transformace sociálního systému zaměřit pozornost na dítě s cílem elmiinovat jeho traumata spojená se změnou místa a dosavaadních jistot způsobených přechody: 
(kojenecký ústav a rodina, kojenecký ústav a dětský domov, kojenecký ústav a biologická rodina) a pomoci mu v procesu sociální adaptace.

více informací na http://www.safrandetem.cz/uvod/


Staň se
fanouškem
Domluvit
schůzku
Zavoláme
Vám