JUDr. Luděk Lintner

JUDr. Luděk Lintner právní servis

Mobil: 774 740 450
Tel.: 774 740 450
lintner@pravni-servis.info

O mně

Svou činnost v advokacii jsem zahájil v roce 2008. Právní služby poskytuji ve všech oblastech práva, zaměřuji se však především na civilněprávní agendu, zejména pak na právní služby v oblasti práva nemovitostí (vč. katastrálního práva), správy vymáhání pohledávek, směnečného práva, insolvenčního práva, dědického práva, pracovního práva, rodinného práva a práva korporátního.

Bohaté zkušenosti mám se spornou agendou, tj. s vedením soudních sporů (dosud má kancelář pro své klienty podala více než 1.300 žalob), podstatnou část mé činnosti však představuje též agenda nesporná, jako např. příprava a sepis smluvní dokumentace (zejm. v oblasti převodů nemovitostí).

Při své činnosti dlouhodobě spolupracuji se zkušenými a spolehlivými specialisty - notáři, insolvenčními správci, soudními exekutory, soudními znalci i překladatelskými a tlumočnickými kancelářemi tak, abych svým klientům poskytoval kompletní právní servis při řešení všech životních situací.

Má advokátní kancelář poskytuje právní služby širokému spektru klientů, jako např. stavebním společnostem, společnostem působícím ve strojírenském průmyslu, společnostem zaměřeným na realitní činnost, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek, územním samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím i fyzickým osobám. Významnou část agendy advokátní kanceláře představuje poskytování právních služeb společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Spolupráce s tímto klientem byla zahájena v roce 2012 a trvá doposud.

Ke každému ze svých klientů přistupuji vždy individuálně, bez ohledu na druh a rozsah požadované právní služby.

Kontaktní formulář

*
captchaNačtete nový obrázek

Pobočka

Kopta reality s.r.o.

Adresa

Jablonského 2200/62, 326 00 Plzeň

Staň se
fanouškem
Domluvit
schůzku
Zavoláme
Vám