Blog

<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; "produktu" sv&eacute;mu srdci bliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Během let 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi, až jsem se v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a title="Kopta reality" href="http://www.koptareality.cz">www.koptareality.cz</a><br /><br />V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy.<br /><br />Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat. <br /><br />Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době poř&aacute;d&aacute;m předn&aacute;&scaron;ky a semin&aacute;ře na t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - bydlen&iacute;, př&iacute;roda, vliv člověka na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br /><br /> V současn&eacute; době vedu podnikatelsk&yacute; klub s n&aacute;zvem "Prvn&iacute; klub s rozhledem", kter&yacute; poř&aacute;d&aacute; <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně Business for Breakfast</strong> <a href="https://www.bforb.cz/">https://www.bforb.cz/</a> a sdružuje podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze.</p>

Kupovat, či nekupovat, vyčkat nebo jít do toho ?

Často se mě klienti ptají , zda mají s nákupem nemovitosti vyčkat, či poříit nemovitosti již teď a to v závislosti jak na míře úrokových sazeb u hypoték, tak na stávajících cenách nemovitostí. Pamatuji si doby, kdy jsem prodával nemovitosti i když úrok u hypoték se pohyboval k...

Více zde
<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; "produktu" sv&eacute;mu srdci bliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Během let 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi, až jsem se v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a title="Kopta reality" href="http://www.koptareality.cz">www.koptareality.cz</a><br /><br />V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy.<br /><br />Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat. <br /><br />Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době poř&aacute;d&aacute;m předn&aacute;&scaron;ky a semin&aacute;ře na t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - bydlen&iacute;, př&iacute;roda, vliv člověka na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br /><br /> V současn&eacute; době vedu podnikatelsk&yacute; klub s n&aacute;zvem "Prvn&iacute; klub s rozhledem", kter&yacute; poř&aacute;d&aacute; <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně Business for Breakfast</strong> <a href="https://www.bforb.cz/">https://www.bforb.cz/</a> a sdružuje podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze.</p>

Realitní zákon - návrh zákona schválen

Chtělo by se říct: "Zaplať pánbůh, že máme realitní zákon". Respektive máme ho schválený ve sněmovně, realizace a aplikace až v příštím roce 2020. Je to ten typ zákona, který tu měl být již 20 let.....ale jak píši , hurá že je. Asi nejzásadnější je skutečnost, že realitní zpro...

Více zde
Staň se
fanouškem
Domluvit
schůzku
Zavoláme
Vám