Blog

<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 a to nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; &quot;produktu&quot; sv&eacute;mu srdci nejbliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Mezi roky 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi se s&iacute;dlem v Plzni, až jsem se nakonec v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a href="http://www.koptareality.cz" title="Kopta reality">www.koptareality.cz</a><br />
<br />
V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy. Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat.</p>

<p>Po dobu 3 let , mezi roky 2016 - 2019 byla společnost Kopta reality pravideln&yacute;m členem podnikatelsk&eacute;ho klubu BforB (<strong>Business for Breakfast</strong> <a>https://www.bforb.cz/</a><a href="https://www.bforb.cz/">)</a>, kter&yacute; poř&aacute;dal <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně&nbsp;</strong> a sdružoval podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Mezi roky 2018-2019 jsem zde fungoval na pozici manažera klubu.<br />
<br />
Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze a to na&nbsp; t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - harmonizace bydlen&iacute;, energie v domě a v př&iacute;rodě a v krajině, vliv člověka , domu na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br />
&nbsp;</p>

Načasování a výběr „správného“ bydlení

Načasování  a výběr „správného“  bydlení. Na toto téma bylo asi už hodně řečeno. Tento článek nemá za úkol vyzdvihovat nebo ponižovat některou z kvalit bydlení , zda na vesnici nebo ve městě, zda žít v domě, nebo v  bytě,  anebo třeba to, zda kupovat v době recese, konjunktur...

Více zde
<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 a to nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; &quot;produktu&quot; sv&eacute;mu srdci nejbliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Mezi roky 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi se s&iacute;dlem v Plzni, až jsem se nakonec v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a href="http://www.koptareality.cz" title="Kopta reality">www.koptareality.cz</a><br />
<br />
V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy. Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat.</p>

<p>Po dobu 3 let , mezi roky 2016 - 2019 byla společnost Kopta reality pravideln&yacute;m členem podnikatelsk&eacute;ho klubu BforB (<strong>Business for Breakfast</strong> <a>https://www.bforb.cz/</a><a href="https://www.bforb.cz/">)</a>, kter&yacute; poř&aacute;dal <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně&nbsp;</strong> a sdružoval podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Mezi roky 2018-2019 jsem zde fungoval na pozici manažera klubu.<br />
<br />
Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze a to na&nbsp; t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - harmonizace bydlen&iacute;, energie v domě a v př&iacute;rodě a v krajině, vliv člověka , domu na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br />
&nbsp;</p>

100% PLNÝ PROVOZ PO "NOUZOVÉM STAVU"

Dobrý den, ahoj. Tyhle měsíce byly zvláštní , vyjímečné a za 13 let mé realitní praxe nepamatuji, že by realitní trh tak rychle "zamrzl" a zase se tak rychle "nastartoval" ..... pouze čas ukáže , kam se budeme dále ubírat . Ale z prvních signálů, které po nouzovém stavu mám, ...

Více zde
<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 a to nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; &quot;produktu&quot; sv&eacute;mu srdci nejbliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Mezi roky 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi se s&iacute;dlem v Plzni, až jsem se nakonec v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a href="http://www.koptareality.cz" title="Kopta reality">www.koptareality.cz</a><br />
<br />
V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy. Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat.</p>

<p>Po dobu 3 let , mezi roky 2016 - 2019 byla společnost Kopta reality pravideln&yacute;m členem podnikatelsk&eacute;ho klubu BforB (<strong>Business for Breakfast</strong> <a>https://www.bforb.cz/</a><a href="https://www.bforb.cz/">)</a>, kter&yacute; poř&aacute;dal <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně&nbsp;</strong> a sdružoval podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Mezi roky 2018-2019 jsem zde fungoval na pozici manažera klubu.<br />
<br />
Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze a to na&nbsp; t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - harmonizace bydlen&iacute;, energie v domě a v př&iacute;rodě a v krajině, vliv člověka , domu na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br />
&nbsp;</p>

Realiťák roku 2020 - konec, zvonec

Děkuji všem, kteří mě podporovali v minulých ročnících soutěže REALIŤÁK ROKU 2018 A 2019. Úspěchů bylo myslím až, až. Nicméně letošního ročníku se nezúčastním. Má to několik důvodů, ale tím nejhlavnějším důvodem je vložení energie do aktivit, které se budou realizovat v...

Více zde
<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 a to nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; &quot;produktu&quot; sv&eacute;mu srdci nejbliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Mezi roky 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi se s&iacute;dlem v Plzni, až jsem se nakonec v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a href="http://www.koptareality.cz" title="Kopta reality">www.koptareality.cz</a><br />
<br />
V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy. Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat.</p>

<p>Po dobu 3 let , mezi roky 2016 - 2019 byla společnost Kopta reality pravideln&yacute;m členem podnikatelsk&eacute;ho klubu BforB (<strong>Business for Breakfast</strong> <a>https://www.bforb.cz/</a><a href="https://www.bforb.cz/">)</a>, kter&yacute; poř&aacute;dal <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně&nbsp;</strong> a sdružoval podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Mezi roky 2018-2019 jsem zde fungoval na pozici manažera klubu.<br />
<br />
Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze a to na&nbsp; t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - harmonizace bydlen&iacute;, energie v domě a v př&iacute;rodě a v krajině, vliv člověka , domu na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br />
&nbsp;</p>

BforB - tříletá zkušenost k nezaplacení

Ahoj. Jsou to v těchto dnech přesně 3 roky , kdy jsem se v lednu 2017 poprvé účastnil jako host na obchodní snídani podnikatelů Business for Breakfast - BforB v Plzni. Je leden 2020 a je zkrátka čas jít dále. Rozloučit se ………. Je dobré si těch posledních pár let připomenout, p...

Více zde
<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 a to nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; &quot;produktu&quot; sv&eacute;mu srdci nejbliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Mezi roky 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi se s&iacute;dlem v Plzni, až jsem se nakonec v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a href="http://www.koptareality.cz" title="Kopta reality">www.koptareality.cz</a><br />
<br />
V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy. Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat.</p>

<p>Po dobu 3 let , mezi roky 2016 - 2019 byla společnost Kopta reality pravideln&yacute;m členem podnikatelsk&eacute;ho klubu BforB (<strong>Business for Breakfast</strong> <a>https://www.bforb.cz/</a><a href="https://www.bforb.cz/">)</a>, kter&yacute; poř&aacute;dal <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně&nbsp;</strong> a sdružoval podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Mezi roky 2018-2019 jsem zde fungoval na pozici manažera klubu.<br />
<br />
Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze a to na&nbsp; t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - harmonizace bydlen&iacute;, energie v domě a v př&iacute;rodě a v krajině, vliv člověka , domu na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br />
&nbsp;</p>

2.ROČNÍK soutěže Realiťák roku vol. 2 - 2019

2. ROČNÍK soutěže REALIŤÁK ROKU vol.2 - 2019 Dobrý den, ahoj všem. Blíží se nám konec hlasování v soutěži REALIŤÁK ROKU 2019. Rok se s rokem sešel a máme tu téměř konec soutěže, která v loňském ročníku zahýbala realitním světem. Ceý rok jsem sklízel ovoce z loňského úspěchu, ...

Více zde
<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 a to nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; &quot;produktu&quot; sv&eacute;mu srdci nejbliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Mezi roky 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi se s&iacute;dlem v Plzni, až jsem se nakonec v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a href="http://www.koptareality.cz" title="Kopta reality">www.koptareality.cz</a><br />
<br />
V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy. Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat.</p>

<p>Po dobu 3 let , mezi roky 2016 - 2019 byla společnost Kopta reality pravideln&yacute;m členem podnikatelsk&eacute;ho klubu BforB (<strong>Business for Breakfast</strong> <a>https://www.bforb.cz/</a><a href="https://www.bforb.cz/">)</a>, kter&yacute; poř&aacute;dal <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně&nbsp;</strong> a sdružoval podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Mezi roky 2018-2019 jsem zde fungoval na pozici manažera klubu.<br />
<br />
Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze a to na&nbsp; t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - harmonizace bydlen&iacute;, energie v domě a v př&iacute;rodě a v krajině, vliv člověka , domu na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br />
&nbsp;</p>

Kupovat, či nekupovat, vyčkat nebo jít do toho ?

Často se mě klienti ptají , zda mají s nákupem nemovitosti vyčkat, či poříit nemovitosti již teď a to v závislosti jak na míře úrokových sazeb u hypoték, tak na stávajících cenách nemovitostí. Pamatuji si doby, kdy jsem prodával nemovitosti i když úrok u hypoték se pohyboval k...

Více zde
<p>Podnik&aacute;m od roku 2003 a to nepřetržitě až dodnes. Do roku 2005 jsem působil jako obchodn&iacute;k, a manažer obchodn&iacute;ch s&iacute;t&iacute; v oblasti multi-level marketingu, poji&scaron;ťovnictv&iacute;, realit. Zaj&iacute;mavou zku&scaron;enost jsem z&iacute;skal jako obchodn&iacute;k s investičn&iacute; komoditou - diamanty. Pot&eacute; jsem se rozhodl k prodeji&nbsp; &quot;produktu&quot; sv&eacute;mu srdci nejbliž&scaron;&iacute;mu a to jsou prakticky až dodnes nemovitosti. Mezi roky 2007-2011 jsem pro&scaron;el dvěmi realitn&iacute;mi kancel&aacute;řemi se s&iacute;dlem v Plzni, až jsem se nakonec v roce 2012 rozhodl budovat realitn&iacute; business pod vlastn&iacute; značkou Kopta REALITY. <a href="http://www.koptareality.cz" title="Kopta reality">www.koptareality.cz</a><br />
<br />
V mezidob&iacute; jsem se zaj&iacute;mal a vzděl&aacute;val v oblasti vytv&aacute;řen&iacute; harmoni&iacute; v prostoru a plynut&iacute; energi&iacute;, kter&eacute; mne dovedlo v letech 2010 - 2011 ke studiu tradičn&iacute;ho č&iacute;nsk&eacute;ho učen&iacute; Feng - Shui, a to na <strong>Česk&eacute; &scaron;kole Feng-Shui</strong> <a href="https://www.ceskaskolafengshui.cz/">https://www.ceskaskolafengshui.cz/</a> pod veden&iacute;m Ing.arch. Otakara Chocholy. Po absolvov&aacute;n&iacute; feng shui jsem plynule nav&aacute;zal studiem na <strong>&scaron;kole Krajinn&eacute; energie</strong> - <a href="https://www.archet.org/">https://www.archet.org/</a> pod veden&iacute;m Ing. Pavla Koz&aacute;ka, kde se zkoum&aacute; povaha m&iacute;st, kde člověk žil a žije a prostředky, energie a s&iacute;ly, se kter&yacute;mi je možn&eacute; v prostoru pracovat.</p>

<p>Po dobu 3 let , mezi roky 2016 - 2019 byla společnost Kopta reality pravideln&yacute;m členem podnikatelsk&eacute;ho klubu BforB (<strong>Business for Breakfast</strong> <a>https://www.bforb.cz/</a><a href="https://www.bforb.cz/">)</a>, kter&yacute; poř&aacute;dal <strong>obchodn&iacute; sn&iacute;daně&nbsp;</strong> a sdružoval podnikatele zejm&eacute;na v Plzeňsk&eacute;m kraji. Mezi roky 2018-2019 jsem zde fungoval na pozici manažera klubu.<br />
<br />
Kromě nejradostněj&scaron;&iacute;ho kon&iacute;čka - rodiny - se dlouhodobě zaj&iacute;m&aacute;m o propojen&iacute; člověka s př&iacute;rodou, s m&iacute;stem, kter&eacute; ob&yacute;v&aacute;. V současn&eacute; době organizuji různ&eacute; networkingov&eacute; a vzděl&aacute;vac&iacute; akce, ať již pod značkou Kopta reality, či jako soukrom&aacute; osoba na voln&eacute; noze a to na&nbsp; t&eacute;mata , kter&aacute; se navz&aacute;jemm prol&iacute;naj&iacute; - harmonizace bydlen&iacute;, energie v domě a v př&iacute;rodě a v krajině, vliv člověka , domu na prostřed&iacute;, uměn&iacute; v&yacute;běru nemovitosti......apod. Občas si odskoč&iacute;m na kytarov&yacute; recit&aacute;l sv&eacute; původn&iacute;, autorsk&eacute; tvorby.<br />
&nbsp;</p>

Realitní zákon - návrh zákona schválen

Chtělo by se říct: "Zaplať pánbůh, že máme realitní zákon". Respektive máme ho schválený ve sněmovně, realizace a aplikace až v příštím roce 2020. Je to ten typ zákona, který tu měl být již 20 let.....ale jak píši , hurá že je. Asi nejzásadnější je skutečnost, že realitní zpro...

Více zde
Staň se
fanouškem
Domluvit
schůzku
Zavoláme
Vám