logotype

"Místo, kde budete jednou žít, si vás přitáhne jako magnet.
  Stejně jako si k sobě přitahujete lidi, které máte kolem sebe"

Služby

Právní servis - advokát

Veškeré právní zázemí pro naše klienty zajišťuje:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - JUDr. Marie Pařížské

  • uložení peněz do advokátní úschovy - samostatný, neúročený účet pro každý obchodní případ
  • převody nemovitostí, včetně zápisu do katastru nemovitostí i následného podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti a zaplacení daně z úschovy peněz na příslušný finanční úřad
  • sepisování a posuzování smluv podle občanského práva (dle platných norem NOZ 2014), především Kupní smlouvy, Darovací smlouvy, Zástavní smlouvy, Smlouvy o zřízení věcného břemene..atd i s ověřením podpisů na smlouvách
  • vymáhání pohledávek ze soukromých závazků včetně zastupování u soudu
  • řešení vztahů z podílového spoluvlastnictví včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
   vypořádní společného jmění manželů po rozvodu

      
                


   JUDr. Marie Pařížská   www.advokat-plzen.cz

 • Energetický štítek a Zelená úsporám

 

Energetické štítky a Zelenou úsporám reality zajšťuje pro naše klienty spolupracující firma ArchEnergy s.r.o..  

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pro který je vžité nepřesné označení energetický štítek, je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy.

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech:

 • Při nové výstavbě. PENB  součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
 • Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
 • Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
 • Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
 • Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
 • Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo admin.budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
 • Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo admin.budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.