logotype

"Místo, kde budete jednou žít, si vás přitáhne jako magnet.
  Stejně jako si k sobě přitahujete lidi, které máte kolem sebe"Kopta reality zajšťuje výhradně pro svoje klienty průkazy energetické náročnosti budovy u firmy Energy Plan.  

Průkaz energetické náročnosti budovy -  PENB

penbPrůkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy.

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno od 1. ledna 2013 zpracovat tento průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, či nákupu.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutno zpracovat již nyní vždy při nové výstavbě. PENB je vždy součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Průkaz energetické náročnosti budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

 

Cena zpracování PENB

Cena zpracování průkazu energetické náročnosti budovy je smluvní.

 

Novostavba

Pokud se jedná o zpracování PENB na jednotlivý rodinný dům, je možno vycházet ze základní ceny 2 500,- Kč.

Tuto cenu ovlivňuje směrem výše velikost objektu, jeho členitost, atd..; směrem níže: opakovatelnost – řadová zástavba – apod.

Jiná stavba něž rodinný dům základní cena 3 500,- Kč.

Přesnou cenu PENB zjistíte pokud pošlete poptávku.

 

Stávající budova

Rodinný dům podlahová plocha

 • do 150m2 od 4 500 Kč
 • do 200m2 od 5 000 Kč
 • nad 200m2 od 5 500 Kč

Bytový dům

 • od 6 500 Kč
Aktuální ceník pro stávající objekty ke stažení v PDF pdfCeník
 

Rozdíl mezi energetickým štítkem a energetickým průkazem budovy


Grafická podoba Průkazu energetické náročnosti i Energetického štítku obálky budovy je skutečně obdobou energetických štítků, které najdeme na nových domácích spotřebičích. Pro vypracování je potřeba řada výpočtů, a však zápis výsledků je však jednoduchý a přehledný, jak můžete vidět na obrázku. Obsah, který nám štítek a průkaz sdělují je však rozdílný.

Průkaz udává, kolik energie potřebuje objekt

Průkaz energetické náročnosti budovy vypovídá o potřebě energie. Výpočet zahrnuje pouze energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, tedy energie nutné k provozu domu. Není zde zahrnuta potřeba související s provozem objektu, jako používání elektrotechniky, kuchyňských spotřebičů. Navíc jsou budovy posuzovány podle standardizovaného užívání a průměrných klimatických podmínek a ne podle skutečné spotřeby energie a klimatických podmínek v daném místě. Konkrétní spotřeba energie se tedy bude výrazně lišit od hodnot, uvedených v Průkazu.

 

Štítek ukazuje, jak dobře jsou konstrukce izolované.

Energetický štítek obálky budovy vám dá detailnější informace o konstrukcích. Dozvíte se, kterou konstrukcí utíká nejvíce tepla a kterou je potřeba případně zateplit. Závěrem toho to výpočtu je opět přehledné grafické hodnocení celého objektu, kde je objekt klasifikován třídou. To znamená, že čím lepší třídu získáte v energetickém štítku, tím méně tepla konstrukcemi ztratíte a tím pádem budete i méně topit.

Vždy provádíme oba dva výpočty štítek i průkaz.


energeticky stitek budova

 

Potřebné podklady pro zhotovení PENB

Energetický specialista potřebuje k provedení výpočtů PENB řadu dokladů, mimo jiné také
stavební dokumentaci objektu. Někteří vlastníci nemovitostí tyto doklady nemají k dipozici.
Pokud si objednáte u naší firmy zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy a
vyhotovení štítku obálky budovy, pak dokážeme dodatečně zpracovat i stavební dokumentaci, která vám
možná chybí.

Pro informaci přikládáme přehled nezbytných dokladů, které jsou třeba pro zhotovení výpočtu
průkazu energetické náročnosti budovy.

Identifikační údaje budovy

 • Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
 • Účel budovy
 • Kód obce
 • Kód katastrálního území
 • Parcelní Číslo
 • Vlastník nebo společenství vlastník, popř. stavebník
 • Adresa
 • Tel./e-mail
 • Provozovatel, popř. budoucí provozovatel
 • Adresa
 • Tel./e- mail

Technické údaje

 • Plán situace stavby
 • Z technické části projektové dokumentace:

 Technická zpráva TZB
 Tato zpráva má obsahovat:
 - popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 - Typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové apod). Celkový elektrický příkon osvětlení budovy, Způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
 - bude-li instalováno - nucené větrání
 - popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany).

 • Z architektonické a stavebně-technické části projektové dokumentace:

 - Technická zpráva
 - Půdorys jednotlivých podlaží (vč. případného suterénu)
 - Řezy 
 - Pohledy

Tyto podklady mají obsahovat:
 - Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
 - Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří (plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo)

Potřebné informace pro vyhotovení PENB, stávající objekt v PDF pdfPodklady-PENB

Identifikační údaje budovy

 • údaje o hodnocené budově, zejména adresu, kód katastrálního území a číslo parcely, na které budova stojí,
 • údaje o provozovateli, vlastníku či stavebníku
  • typ budovy,
  • použité energie v budově

Technické údaje budovy

 • popis objemů a ploch budovy
 • tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a obálky budovy
 • základní vlastnosti energetických systémů budovy
 • dílčí energetická náročnost prvků technických zařízení budovy
 • celková energetická náročnost hodnocené budovy
 • referenční hodnoty
 • vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
 • celková měrná roční spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy a měrné spotřeby energie na  vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení, vztažená vždy na celkovou podlahovou plochu
 • klasifikační třída energetické náročnosti hodnocené budovy, modernizační  opatření ve stavební  části a v technickém zařízení budovy
  • energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
  • výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů u nových budov nad 1000 m2 celkové podlahové plochy,
  • doporučená  opatření  pro  technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy

 • opatření ke zdokonalení  obsluhy a provozu budovy a technických zařízení budovy
 • klasifikační  třídu  energetické  náročnosti  hodnocené  budovy  po provedení doporučených opatření
 • doba platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz
                                                         zdroj: www.budovyprukaz.cz


 
Kopta reality na Facebooku


Realitní kancelář Kopta reality se prezentuje na serverech:
České reality, Reality Plzeň-město, Byty Plzeň-město , Pozemky Plzeň-město,
Sreality
, Real City, via Reality, Reality go