logotype

"Místo, kde budete jednou žít, si vás přitáhne jako magnet.
  Stejně jako si k sobě přitahujete lidi, které máte kolem sebe"

Právní služby - advokát

Veškeré právní zázemí pro naše klienty zajišťuje:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - JUDr. Marie Pařížské

 • uložení peněz do advokátní úschovy - samostatný, neúročený účet pro každý obchodní případ
 • převody nemovitostí, včetně zápisu do katastru nemovitostí i následného podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti a zaplacení daně z úschovy peněz na příslušný finanční úřad
 • sepisování a posuzování smluv podle občanského práva (dle platných norem NOZ 2014), především Kupní smlouvy, Darovací smlouvy, Zástavní smlouvy, Smlouvy o zřízení věcného břemene..atd i s ověřením podpisů na smlouvách
 • vymáhání pohledávek ze soukromých závazků včetně zastupování u soudu
 • řešení vztahů z podílového spoluvlastnictví včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
  vypořádní společného jmění manželů po rozvodu

  JUDr. Marie Pařížská - právní služby v Plzni   
               


  JUDr. Marie Pařížská   www.advokat-plzen.cz