logotype

"Místo, kde budete jednou žít, si vás přitáhne jako magnet.
  Stejně jako si k sobě přitahujete lidi, které máte kolem sebe"

Služby realitní kanceláře

Kopta reality
se profiluje jako menší , privátní realitní kancelář se zaměřením na Plzeň a okolí. Poskytuji především službu profesionálního osobního makléře s mnohaletými zkušenostmi v oboru se silným právním a finančním zázemím. Moji práci můžete zhodnotit osobně, nebo shlédněte odkaz Reference nebo Realizace.

 • zajištění marketingové strategie pro prodej, pronájem nemovitostí
 • prohlídky nemovitostí skrze realitního makléře bez účasti, nebo s účastí majitele
 • profesionální fotodokumentace, textová a věcná stylizace, kompletní zpracování zakázky
 • využívání znalostí HOMESTAGINGU a  FENG - SHUI
 • výkup nemovitostí
 • realitní poradenství 
 • zajištění financování nemovitostí (hypotéky, úvěr ze st.spoření, apod)
 • zajištění pojištění domu, bytu, chaty, chalupy a také jejich vybavení
 • inzerce v tisku, na stránkách internetu
 • zajištění geometrických plánů, dělení pozemků   
 • zajištění podání, vkladu do příslušného katastru   
 • převody družstevních bytů, komunikace a jednání s družstvem
 • vyřízení daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • zajištění odhadů nemovitostí pro finanční úřad od spolupracujících odhadců
 • zajištění tržního posudku pro nemovitost
 • komplexní zajištění průkazu energetické náročnosti budovy - PENB

Prezentace realitní kanceláře Kopta reality v médiích - internet, tisk

Přečtěte si článek TIP SPECIALISTY z časopisu Real City, vydání 199/ rok 2013
Kopta reality se prezentuje na těchto nejvýznamnějších webových realitních serverech:

 1. Realitní specialista - Jan Kopta, DiS.Sreality
 2. Real City
 3. Via Reality
 4. České reality
 5. Západočeské reality
 6. Plzeňský deník
 7. Realitní komora ČR
 8. Byty Plzeň-město
 9. Pozemky Plzeň-město
 10. Reality Plzeň-město
 11. Kopta reality
 12. Reality Go
 13. Realitní servery
 14. Reality euro
 15. Měšec


viaReality

        Tištěná inzerce - titulní strana realitní časopis viaReality
 

 

     

 

Energetický štítek a Zelená úsporám

 


Energetické štítky a Zelenou úsporám reality zajšťuje pro naše klienty spolupracující firma ArchEnergy s.r.o..  


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pro který je vžité nepřesné označení energetický štítek, je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy.

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno energeticky štítek zpracovat v těchto případech:

 • Při nové výstavbě. PENB  součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
 • Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
 • Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
 • Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
 • Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
 • Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo admin.budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
 • Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo admin.budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

více informací >>

Právní služby - advokát

Veškeré právní zázemí pro naše klienty zajišťuje:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - JUDr. Marie Pařížské

 • uložení peněz do advokátní úschovy - samostatný, neúročený účet pro každý obchodní případ
 • převody nemovitostí, včetně zápisu do katastru nemovitostí i následného podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti a zaplacení daně z úschovy peněz na příslušný finanční úřad
 • sepisování a posuzování smluv podle občanského práva (dle platných norem NOZ 2014), především Kupní smlouvy, Darovací smlouvy, Zástavní smlouvy, Smlouvy o zřízení věcného břemene..atd i s ověřením podpisů na smlouvách
 • vymáhání pohledávek ze soukromých závazků včetně zastupování u soudu
 • řešení vztahů z podílového spoluvlastnictví včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
  vypořádní společného jmění manželů po rozvodu

  JUDr. Marie Pařížská - právní služby v Plzni   
               


  JUDr. Marie Pařížská   www.advokat-plzen.cz

Hypotéky - zajištění a refinancování, pojištění, finanční analýza, audit
Finanční zázemí  (hypotéky, refinancování stávajících hypoték, pojištění, úvěry ze stavebního spoření, finanční audit a analýzy) zajišťuje pro naše klienty finanční makléřská společnost P.F.P for you s.r.o. - Professional Financial Planning

Kontakt pro nezávaznou schůzku mobil: +420 775 681 051
Kancelář:  Barrandova 353/14, Plzeň, 326 00
www.pfpsro.cz