logotype

"Místo, kde budete jednou žít, si vás přitáhne jako magnet.
  Stejně jako si k sobě přitahujete lidi, které máte kolem sebe"

 

Kopta reality
je členem Realitní komory České Republiky (RKČR)

Seznam etických zásad, podle kterých se řídí členové Realitní komory.

 • Člen Realitní komory České republiky svým vystupováním vždy jedná ve prospěch Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.
 • Člen Realitní komory České republiky jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
 • Člen Realitní komory České republiky jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
 • Člen Realitní komory České republiky chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.
 • Člen Realitní komory České republiky jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 • Člen Realitní komory České republiky je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán komory a to jen podle stanov.
 • Člen Realitní komory České republiky spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 • Člen Realitní komory České republiky nerealizuje obchodní nabídky svoje vlastní nebo nabídky členů své rodiny nebo osob blízkých, pokud s touto skutečností neseznámí klienta a své obchodní partnery.
 • Člen Realitní komory České republiky se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitn činnosti.

  zdroj: www.realitnikomora.cz

    
   Kopta reality na Facebooku


Realitní kancelář Kopta reality se prezentuje na těchto realitních serverech:
České reality, Reality Plzeň-město, Byty Plzeň-město , Pozemky Plzeň-město,
SEZNAM.cz - Sreality,
CENTRUM.cz - Reality MIX, Real City, Via Reality, Reality go