logotype

"Místo, kde budete jednou žít, si vás přitáhne jako magnet.
  Stejně jako si k sobě přitahujete lidi, které máte kolem sebe"

Podporuji       Vždy jsem se snažil řídit heslem "přej a bude ti přáno",a také "dej a bude ti dáno".  

A to je také důvod proč  každá prodaná nemovitost u realitní kanceláře Kopta reality nepřímo podporuje organizaci ŠAFRÁN dětem, což je nestátní nezisková organizace pracující na bázi obecně prospěšné společnosti. Děkuji všem mým klientům jak prodávajícím tak kupujícím, že se podílí na této jistě bohulibé činnosti.

     

Poslání organizace:
Podpora identity a jedinečnosti dítěte, které prožilo trauma z
odloučení od své biologické rodiny a rané dětství prožívá v ústavním zařízení.

Vize organizace:
V celkovém procesu transformace sociálního systému, zaměřit pozornost na dítě s cílem eliminovat jeho traumata spojená se změnou místa a dosavadních jistot způsobená přechody (kojenecký ústav – náhradní rodina, kojenecký ústav – dětský domov, kojenecký ústav– biologické rodina) a pomoci mu v procesu sociální adaptace.

  • Mise organizace: Bezpečná stopa
  • Hodnoty organizace: Láska, Důvěra, Smysl, Radost, Sounáležitost
  • Činnost organizace: Služba průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí

 

Služba průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí

Je zaměřena na podporu dětí žijících v ústavních zařízeních v raném věku (kojenecké ústavy / dětské domovy) a to nejen v období, kdy žijí v těchto zařízení, ale zejména v kritických momentech přechodu do nového prostředí, ať už do náhradního rodinného systému či do dalšího zařízení.

Hlavním klientem služby je vždy dítě a dalšími klienty služby jsou jeho pečující (náhradní rodiče, zákonní zástupci, personál) a jsou vždy vnímáni jako partneři. Při veškeré činnosti se o.s. ŠAFRÁN dětem opírá o základní principy, respektující vzájemnou úctu, solidaritu a porozumění. V odborné práci jsou maximálně respektovány mezioborové vztahy. Při veškeré činnosti je kladen důraz jednak na odbornost, ale zároveň i na lidský rozměr poskytované péče.

Jsme děti, které nemají to štěstí, že mají svůj „skutečný domov”, vyrůstáme a žijeme v kojeneckých ústavech a dětských domovech a čekáme, jestli se to změní. Prožily jsme mnoho zbytečných nedorozumění a zažily mnoho smutku, který v nás zůstal. Od roku 2005 se ale něco mění, do našeho života vstoupilo něco nového. Máme nové kamarády, Šafránky, a ty nám dávají větší pocit porozumění, bezpečí a zázemí. Možná nyní uvidíte i více úsměvů na našich tvářích a radosti v našich očích.více informací: www.safrandetem.cz